Maak direct een afspraak

Kind

Wij bieden zowel individuele als groepstrainingen aan voor kinderen en jongeren. Gedurende het traject worden (in overleg) ouders en indien gewenst ook de leerkracht van school betrokken. De begeleiding kan gericht zijn op het versterken van de sociale, emotionele en/of cognitieve vaardigheden. Denk daarbij aan:

  • Individuele begeleiding gericht op sociale vaardigheden, faalangst, weerbaarheid, piekergedachten en angsten
  • Alles kidzzz” training gericht op het verminderen van externaliserende gedragsproblemen en behoort tot een van de 13 beste anti-pest programma’s van Nederland! (Sinds 2016 is Loes Waanders gecertificeerd trainer)
  • Studiebegeleiding gericht op plannen en organiseren van (huis)werk
  • Mediawijs – social mediatraining
  • Mindfulness voor kinderen en jongeren

Nieuw: Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt vaak afgenomen om meer duidelijkheid te krijgen over de cognitieve capaciteiten van een kind. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een onderzoek naar de intelligentie van jouw kind en/of leerling wordt uitgevoerd, zoals:

  • Is er sprake van onder- of overvraging? Welke leerprestaties mogen we van het kind verwachten?

Een kind kan in de onderwijssituatie vastlopen in zijn/haar ontwikkeling. Het kan zijn dat een kind extra uitleg nodig heeft, het werk niet op tijd af heeft of zich op school verveeld en het schoolwerk niet uitdagend genoeg vindt . Je kunt je dan afvragen of de lesstof die wordt aangeboden te moeilijk of juist te gemakkelijk is voor het kind. De uitkomsten van een intelligentieonderzoek in combinatie met het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften, kunnen helpen om het onderwijs beter af te stemmen op wat het kind nodig heeft.

  • Welk schoolniveau sluit het beste aan?

Het kan zo zijn dat een advies van de basisschool of een uitslag van een (CITO)-toets niet overeen komt met de verwachtingen van ouders en/of de leerkracht. Bij onduidelijkheid over het huidige- of vervolgonderwijs kan een intelligentieonderzoek helpen om te bepalen welk onderwijsniveau het beste past. Daarnaast biedt het informatie over de sterke en minder sterke kanten van het kind.
Het kan tevens ondersteunend zijn om een begeleidingsplan voor school op te stellen of nodig zijn voor onderbouwing voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Praktische informatie:

Er wordt voor de afname gebruik gemaakt van de WISC-III NL, dit is in Nederland een veel gebruikte en betrouwbare intelligentietest. Deze test wordt individueel afgenomen bij kinderen van 6 tot 17 jaar en neemt circa 2,5 tot 3 uur in beslag. Op basis van het intelligentieonderzoek ontvang je een uitgebreid verslag met praktische tips, gerichte adviezen en zijn de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Tijdens een persoonlijke terugkoppeling worden de uitslagen toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het inplannen van een onderzoek.

Het is Dapper als je besluit om begeleiding te zoeken voor iets wat je lastig vindt of waar je meer kennis over wilt opdoen.

Wij willen jou daar graag bij helpen!

Meer over ons

Direct aanmelden

Nieuws

Meer nieuws

Quote

Ouderlijke betrokkenheid gedurende de training van het kind laat positieve effecten zien op de sociale vaardigheden en dit leidt tot betere eindresultaten.